În perioada 12 – 16 octombrie 2022, am participat la Congresului Național de Speologie, organizat de Clubul de Speologie Cristal Oradea sub egida Federației Romane de Speologie în Satul de vacanță VÂRTOP, judeţul Bihor în Parcul Natural Apuseni, la limita dintre bazinul hidrografic al Arieșului și cel al Crișurilor,
Primele trei zile ale congresul au fost organizate ture de vizitare destinate documentării speologilor din țară și străinătate în câteva din peșterile din zonă:. Peștera Zăpodie, Avenul din Șesuri, Peștera Secătura, Valea Sighiștelului și arealul Casa de Piatră.
Congresul a continuat cu prezentări, workshop-uri, dezbateri, comunicări științifice, expuneri, si concursuri.
Au avut loc discuții pe câteva teme de interes pentru speologi: autorizare a activităților în subteran și avizare a activităților speologice, dar și colaborare instituțională.
În cadrul congresului colega noastră – Laura Tîrla a prezentat rezultatele proiectului cu accent pe restaurarea și depoluarea habitatului 8310 din situl Natura 2000 Cheile Nerei-Beușnița (ROSCI0031).
Pe perioada de desfăşurare a congresului am expus materiale de informare privind planul de acţiune pentru conservarea habitatului 8310 şi rezultatele proiectului.

În cadrul congresului a avut loc şi dezbaterile  „Protecția carstului / Arii protejate / Legislație și reglementări de mediu” şi „SalvaSpeo în România. Noutăți legislative și reglementări”. Au fost purtate discuții cu privire la reglementările actuale în ceea ce privește accesul echipelor salvaspeo în peșteri și s-au prezentat propunerile serviciilor salvaspeo. Reprezentanţii din partea autorităților au fost deschişi la sugestiile venite din partea speologilor, urmând ca discuțiile să fie continuate mai aplicat și mai specific.

Concluzia generală este reliefează necesitatea colaborării tuturor instituțiilor prezente și că speologii prin Federația Română de Speologie pot să transmită propunerile lor, către autorităţi în vederea actualizării reglementărilor in domeniu.

Au fost prezenţi reprezentanti din cadrul Direcției de Biodiversitate din Ministerul Mediului, președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), președintele Comisiei Patrimoniului Speologic, preşedinte al Consiliului Științific – Parcul Natural Apuseni, precum și președinți ai cluburilor de speologie membre ale Federaţiei Române de Speologie (FRS). Din datele organizatorilor, la congres au fost înscriși peste 150 de participanți, și 30 de invitați sau parteneri, de la peste 20 de cluburi speologice din țară și străinătate sau din partea instituțiilor relevante din domeniul protectie patrimoniul speologic si protectia mediului.