Conferința tematică privind conservare habitatului 8310 – Congresul Naţional de Speologie, Baru Mare, 06 – 08 iulie 2018

Schimb de infrormații – Conferința Națională de Chiropterologie din România 2016