Despre proiect

Denumirea proiectului:

Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa

Codul proiectului:

LIFE 13 NAT/RO/001488

Acronimul proiectului:

LIFEPH8310SN2000CNB

Beneficiar coordonator:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

Perioada de implementare:

01.07.2014 – 31.03.2023

Bugetul proiectului:

849.430,00 euro (50% Comisia Europeana prin Programul LIFE + Natura &Biodivesitate şi 50% Guvernul României)

BENEFICIARUL PROIECTULUI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu statut de serviciu public  deconcentrat, finanțată de la bugetul de stat, asigurând prin compartimentele de specialitate, realizarea activităților de protecție a mediului.

Scopul Proiectului

Proiectul LIFE 13 NAT/RO/001488 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, are ca scop reabilitarea și conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa, respectiv a 110 cavități închise publicului (avene şi peşteri), degradate sau poluate, reasigurându-se astfel habitatele naturale pentru mai multe specii de chiroptere (lilieci). Totodată se urmărește dezvoltarea unei metodologii la nivel regional, național și european, de bună gestionare a  habitatului 8310, prin implicarea activă a comunităților locale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  1. Reabilitarea a 110 cavități închise publicului (habitatul 8310), degradate/poluate.

Vom redeschide intrările obturate ale peșterilor/avenelor, vom extrage din habitat toate deșeurile menajere și biologice, vom reface morfologia habitatului, vom restabili nivelul hidric și circulația unor ape subterane, vom curăța grafiti-ul de pe pereți, vom amplasa grilaje de protecție la cavitățile vulnerabile.

  1. Conservarea a 14 specii de chiroptere.

Prin realizarea obiectivului 1, vom reasigura habitatele de  maternitate, adăpost și hibernare pentru speciile de chiroptere dar și pentru alte specii cavernicole ale ecosistemelor subterane precum și pentru speciile protejate care utilizează temporar habitatul 8310. Vom monitoriza reocuparea habitatului 8310 de către chiroptere. 

  1. Dezvoltarea celor mai bune practici pentru managementul habitatului 8310 la nivel regional, național și european.

Vom dezvolta o metodologie nouă și implementarea tehnologiei informației pentru determinarea cât mai corectă a distribuției și structurii habitatului 8310 având în vedere dificultățile de inventariere, fiind un habitat subteran. Vom elabora o metodologie care să standardizeze procesul de inventariere și cartare al habitatului la nivel național dar cu posibilitatea extinderii la nivel european, pentru a evita în viitor diferențe majore de determinare a habitatului de la un sit N2000 la alt sit. 

  1. Informarea a 15 comunități locale și a conservaționiștilor.

Vom avea campanii de informare cu privire la importanța habitatului 8310 și a speciilor de chiroptere pentru a fi protejate, serviciile de ecosistem pe care le oferă. Vom încerca să eliminăm miturile conform cărora în peșteri sunt multe comori ascunse pentru a reduce degradările realizate de căutătorii de comori. Cu elevii vom efectua excursii aplicative în peșterile din sit. Participarea la conferințe și organizarea de conferințe tematice va asigura transmiterea informațiilor obținute în proiect în vederea replicării precum și a schimbului de informații.

Importanța proiectului:

Aria proiectului este foarte importantă la nivel regional și național deoarece reprezintă sectorul central al celei mai mari zone carstice din România (Sinclinoriul Reșița – Moldova Nouă cu 800 kmp), având practic cel mai mare potențial de dezvoltare al habitatului 8310.

Numărul unităților habitatului 8310 din Situl Cheile Nerei – Beușnița, reprezintă la nivel regional (Caraș Severin) o pondere de 25% iar la nivel național (România), o pondere de 4,2%, în condițiile în care nu este realizată o inventariere completă acum iar perspectivele sunt de creștere a numărului de peșteri.

Cele 14 specii de chiroptere care sunt în sit reprezintă 45% din totalul speciilor de chiroptere din România.

Proiectul este important pentru conservarea biodiversității în ansamblu deoarece habitatul 8310 are legătură funcțională directă cu alte habitate protejate sau prioritare (7220 Izvoare petrifiante cu  depunere de travertin, 8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmophitică pe roci calcaroase).

Habitatul 8310 este important și pentru că reprezintă habitatul temporar sau accidental al speciilor de mamifere mari, amfibieni, reptile, păsări.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Acţiuni pregătitoare, planuri de gestiune şi planuri de acţiune

A1. Planificarea tehnică a acţiunilor de conservare pentru habitatele şi speciile ţintă.
A2. Obţinerea avizelor pentru realizarea activităţilor şi infrastructurii de conservare.
A3. Activitati de convingere a administratorilor de activităţi.
A4. Elaborarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea habitatului 8310.

Acţiuni concrete de conservare

C1. Restaurarea morfologiei habitatului 8310.
C2. Depoluarea habitatului 8310.
C3. Protecţia habitatului 8310.

Monitorizarea impactului actiunilor proiectului

D1. Monitorizarea impactului actiunilor asupra habitatului 8310.
D2. Monitorizarea efectelor acţiunilor asupra speciilor de chiroptere.
D3. Evaluarea impactului socio-economic ale acţiunilor proiectului asupra economiei locale şi populaţiei.
D4. Evaluarea impactului asupra restabilirii funcţiilor de ecosistem subteran.

Campanii de sensibilizare şi diseminarea rezultatelor

E1. Întruniri cu părţile interesate.
E2. Activitati didactice cu tinerii.
E3. Campanie mass-media.
E4. Participarea şi organizarea conferinţelor tematice.
E5. Producerea materialelor informative.
E6. Website-ul proiectului.
E7. Panouri informative.
E8. Raport final pentru public

Implementarea generală şi monitorizarea proiectului

F1. Managementul Proiectului.
F2. Schimb de informaţii cu alte proiecte.
F3. Planul de conservare post-Life.
F4. Auditul extern al proiectului.
F5. Monitorizarea activitatilor proiectului

Echipa

Coordonator proiect

Petru OPRUȚ

Manager de proiect

Georgeta  ŢÎŢAN

Asistent manager

Ileana PÎRJE

Responsabil financiar

Flavia IONESCU

Responsabil achiziţii

Mihaela IVĂNUȘCĂ

Responsabil tehnic

Valentin BRAGĂ

Responsabil relaţii publice & comunicare

Simona OPRIŞA – STĂNESCU

Manager tehnic

Bogdan BĂDESCU

Specialist conservare

Teodora SINCULEŢ

Specialist GIS / monitorizare

Laura TÎRLĂ

LOCALIZARE

Proiectul se desfăşoară în sud-vestul României, judeţul Caraş Severin, Siturul Natura 2000 Cheile Nerei-Beușnița (SCI şi SPA) şi Parcul Naţional Cheile Nerei-Beușnița.

ORGANIGRAMĂ

© Drepturi de autor - APM Timiș Realizare site WebMediaserv