prieteniipesterilor

Şcolarii cărăşeni, Prietenii peșterilor din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița

Agenția pentru Protecția Mediului Timiş începând cu 18 noiembrie 2015, demarează seria activităților educative la şcolile cărăşene din Anina, Bozovici, Cărbunari, Ciclova Română, Ilidia, Lăpușnicu Mare, Moceriș, Oravița, Potoc şi Sasca Montană, cu scopul de a crea grupuri de elevi „Prietenii peșterilor” și de a sensibiliza și educa noua generație în spirit conservativ și responsabil față de natura.

Peste 200 de elevi din cele 10 de şcoli vor avea ocazia de a participa împreună cu dascălii lor la o activitate educativă deosebită. Călăuziți de specialiști ai Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și ai Asociaţiei Speologice „Exploratorii” Reşiţa, ei vor înțelege de ce este important să protejeze peșterile și liliecii.

Elevii din fiecare școală vor organiza o expoziție de desene, având ca tema “Viața în peșteră”, iar îndrumații de cadrele didactice din școală, vor realiza o machetă didactică prin care vor reprezenta viața din peșteră prin ochii de copil.

Aceste activități se derulează în cadrul proiectului “Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița”, implementat de Agenția pentru Protecția Mediului Timiş în perioada 01.07.2014-31.12.2018, care are o valoare de 849.430,00 euro și este finanțat prin programul LIFE + Natura.

Proiectul se desfăşoară în situl de importanţă comunitară Cheile Nerei – Beușnița, parte a Reţelei Europene Natura 2000. În acest sit se află un număr însemnat de peşteri şi avene (cca. 650) care reprezintă habitatul natural pentru 14 specii de lilieci protejate la nivel naţional şi european. Habitatul 8310 – peşteri închise publicului, este grav afectat datorită poluării cu deşeuri menajere şi a depozitării ilegale de deşeuri animaliere.

Scopul proiectului este de a reconstrui morfologia habitatului 8310 pentru 110 peşteri/avene, de a depolua habitatul prin colectarea deşeurilor şi de a conserva zonele de hibernare, naştere şi hrănire a populaţiilor a celor 14 specii de lilieci (chiroptere).

© Drepturi de autor - APM Timiș Realizare site WebMediaserv