Conferinţa finală încheiere proiect LIFE+11/NAT/RO/825 ‟Managementul conservativ al habitatelor 4070* şi 9260 din ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, Târgu jiu, 10 – 12 octombrie 2018

În perioada 10 – 12 octombrie 2018 am participat la Conferinţa finală de încheiere a  proiectului LIFE+11/NAT/RO/825 ‟Managementul conservativ al habitatelor 4070* şi 9260  din ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest”, organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj.

În prima zi, a avut loc o prezentare a proiectului, a partenerilor  şi a rezultatelor obţinute şi s-au transmis aprecieri privind rezultatele proiectului. În a doua parte a zilei a avut loc Gala aniversară dedicate celebrării proiectelor LIFE din România.

A doua zi a fost dedicată unei activităţi aplicative în aria proiectului, prin vizitarea la faţa locului a celor două habitate refăcute prin proiect, respectiv 4070* – Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium şi habitatul 9260 – Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa. În a doua parte a zilei a fost organizat evenimentul dedicat celebrării a 100 de ani  de la Marea Unire cu tema ‟ Protecţia naturii – element al dezvoltării durabile, model de responsabilitare socială”.

În cea de a treia zi a avut loc o întâlnire cu tema ‟Concluzii. Închiderea oficială a proiectului”.

© Drepturi de autor - APM Timiș Realizare site WebMediaserv