Caravana 25 ani LIFE

Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, beneficiar al Proiectului LIFE ”Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, a organizat in colaborate cu Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin,  în perioada 22 – 23 Mai 2017  activități dedicate “ Celebrarii a 25 de ani a Programului Life, numite generic “Caravana Aniversara a 25 de ani Program Life”.

Agenda activităților a fost urmatoarea:

 • 22 Mai 2017
  • Sasca Română din județul Caraș – Severin, Căminul Cultural – deschiderea evenimentului şi prezentarea programului LIFE și a proiectelor LIFE desfășurate de APM Timiș, APM Caras-Severin, APM Bihor și APM Satu Mare;
  • Expoziție de fotografie și Expoziție de desene
  • Conferinţă de presă, Căminul Cultural din localitatea Sasca Română și Peștera Ponor Uscat;
  • Predarea stafetei “Caravana aniversara a 25 de ani Program Life”, catre regiunea Centru;
  • Vizitarea habitatului 8310 din aria proiectului LIFE 13 NAT /RO/001488 Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa, Peştera Ponor Uscat;
 • 23 Mai 2017 – vizite în teren dedicate:
  • Deplasare în aria de implementare a proiectul LIFE 10NAT/RO/740, activitate demonstrativă în Aria de Protecție Specială Avifaunistică Pojejena – Divici
  • Vizitarea habitatului 8310 din Parcul Natural Porţile de Fier – Peștera Gaura cu Muscă.
  • Expozție de desene „Prietenii naturii” și prezentarea portului și dansului popular din Banatul montan..

Scopul evenimentului a fost de informare a factorilor interesaţi, a administratorilor de activități cât si a publicului larg prin intermediul reprezentanților mass-media, cu privire la impactul activităţilor antropice asupra patrimoniului natural, o mai bună informare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali, precum şi transmiterea de informaţii de către Ministerul Mediului, în calitate de Punct Național de Contact privind implementarea și accesarea fondurilor din programul LIFE la nivel național de către un număr cât mai mare de beneficiari.

Cu acest prilej s-a realizat o retrospectivă a proiectelor derulate prin Programul LIFE, a modului în care acestea au contribuit la protejarea și îmbunătățirea calității mediului, la oprirea tendinței de declin a biodiversității, precum și la punerea în aplicare a politicilor și a legislației Uniunii Europene în domeniul mediului și al schimbarilor climatice.

În cadrul acestui eveniment am reușit să aducem împreună reprezentanți din administrațiile publice locale din aria proiectului, autoritățile de supraveghere ( politia locală, jandarnerie), autoritați publice de control – Garda de Mediu, Ocoale silvice, ONG-uri din domeniul protecției mediului și speologiei, Administrației Parcul National Cheile Nerei Beusnita, Administrație Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, Parcul Natural Portile de Fier in vederea prezentarii rezultatelor obținute în cadrul mai multor tipuri de proiecte, care au contribut / contribuie semnificativ la protecția mediului înconjurator si conservarea biodiversității prin activitatile specifice fiecarui proiect.

În data de 22 mai 2017 la  Sasca Română din județul Caraș – Severin, Căminul Cultural, a avut loc deschiderea oficială a activităților dedicate celebrarii a 25 de ani de existenta aprogramului LIFE, de către domnul Director Executiv al APM Timiș Mihai CEPEHA, urmat de cuvântul de deschidere al doamnei Mădălina COZMA din partea Ministerului Mediului, a doamnei Carmen Sorescu Director Executiv al APM Caraș-Severin și cuvantul de bun venit adresat de domnul Poplicean Ion, primar al Comunei Sasca Montană și domnul Vasile Constantin Directorul Parcului National Cheile Nerei Beușnița.

Au fost expuse expoziția de fotografie din habitatul 8310, realizată de Asociatia Speologică Exploratorii din Reșița si Asociația de Speologie Seo-Caraș precum și expoziția de desene – „Viața în peștera prin ochii copiilor”, realizată de elevii din aria de implementare a proiectului Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa.

Doamna Madalian COZMA, managerul proiectului IFE 14 Creșterea Capacității Instituționale, implementa de Ministerul Mediului a facut o amplă prezentare a programului LIFE la nivel european și la nivel național, a explicat mecanismul de finanțare al programului LIFE, precum și domeniile de aplicare.

A urmat prezentarea proiectelor implementate sau in curs de implementare de APM Timiș, APM Caraș-Severin, APM Satu Mare, APM Bihor.

La finalul prezentărilor, a urmat predarea ştafetei “Caravana aniversară a 25 de ani Program LIFE ”, către regiunea Centru.

Prima parte a evenimentului s-a finalizat prin susținerea unei conferințe de presă la Caminul Cultural din Sasca Română. Au acordat interviuri presie scrie si televiziuni, domnul director executiv Mihai Cepehe, doamna manager de proiect Mădălina COZMA,  doamna Carmen SORESCU – Manager proiect, domnul Farkas Szodoray-Parádi Manager proiect, domnul Balog Zoltan coordonator proiect si domnul Laurentiu BARBOS. Reprezentantii presei ne-au insotit si la vizitele in teren, unde au acordat interviuri doamna Georgeta ȚÎȚAN, manager proiect, domnul Bogdan BADESCU – maneger tehnic și domnul Iosif MORAC, speolog în cadrul Asociatie Speologice Exploratorii din Resita.

© Drepturi de autor - APM Timiș Realizare site WebMediaserv