Studiu de evaluare a impactului socio-economic

Componenta de evaluare inițială

SCOPUL STUDIULUI

de evaluare a impactului socio-economic

Scopul studiului de evaluare a impactului socio-economic al acțiunilor proiectului LIFE 13 NAT/RO/001488 este acela de a investiga anumiţi indicatori particulari pe care literatura de specialitate i-a lansat ca posibili predictori (socio-contextuali, culturali etc.) ai atitudinilor şi comportamentelor de mediu în vederea schiţării unor configuraţii atitudinale şi comportamentale ale locuitorilor din zona proiectului, în general, și atitudinea populației locale față de acțiunile proiectului, în particular.

Pe baza unor studii calitative de pre-anchetă, reprezentate în principal de interviuri nestructurate şi observaţie participativă, s-a realizat un chestionar menit a surprinde atitudini şi comportamente de mediu în general și de biodiversitate în special în rândul locuitorilor celor opt unități administrativ teritoriale vizate (Anina, Bozovici, Lăpuşnicu Mare, Şopotu Nou, Cărbunari, Sasca Română, Ciclova Română şi Oraviţa).

Pentru realizarea studiului s-a optat pentru un nivel de încredere de 95% şi un interval de încredere de 5.

Mărimea totală a populației căreia i s-a adresat investigația este de 27248 de locuitori, conform recensământului din anul 2011. Prin urmare, mărimea optimă a eșantionului este de 379 de subiecți..

Repartizarea numărului de chestionare pe localități s-a făcut proporțional, în funcție de numărul total de locuitori ale acestora.

Din analiza răspunsurilor la chestionar, au fost făcute o multitudine de corelaţii şi interpretări, în cele ce urmează, fiind prezentate cele mai relevante:

  • Variabila venit
  • Atitudinea generală față de mediu
  • Seriozitatea problemelor locale/globale de mediu
  • Colectarea şi depozitarea deşeurilor
  • Ariile protejate
  • Peșterile
  • Liliecii

ATITUDINEA GENERALĂ
FAȚĂ DE MEDIU

© Drepturi de autor - APM Timiș Realizare site WebMediaserv