Experiență anterioară

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a implementat în calitate de beneficiar proiectul “Managementul conservativ al habitatului 8310 din situl Natura 2000 Semenic – Cheile Carasului”, în perioada 01.01.2009 – 31.12.2011, finanțat de Guvernul României și Comisia Europeană prin programul LIFE + Natura.

În cadrul acestui proiect am câștigat experiența în ceeace privește:

  • Reabilitarea habitatului 8310
  • Depoluarea habitatului 8310
  • Protejarea habitatului 8310

Situația inițială din sit

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a implementat în calitate de beneficiar proiectul “Managementul conservativ al habitatului 8310 din situl Natura 2000 Semenic – Cheile Carasului”, în perioada 01.01.2009 – 31.12.2011, finanțat de Guvernul României și Comisia Europeană prin programul LIFE + Natura. Starea de conservare a habitatului 8310 a fost influențată negativ de activitățile umane din sit și zona limitrofă.

CE AM FĂCUT?

Reconstrucția habitatului 8310

Reconstrucția morfologiei a constat în decolmatarea intrărilor și galeriilor, evacuarea materialelor depuse natural sau artificial, de către locuitorii din zonă.

Depoluarea habitatului 8310

Depoluarea cavităților s-a făcut prin îndepartarea deșeurilor, inclusiv cadavre animaliere, prin mijloace adaptate situației și utilizarea unor echipamente speciale

Protejarea habitatului 8310

Protejarea habitatelor reabilitate s-a făcut prin montarea unor dispozitive de protecție (grilaje, porți, garduri).

Monitorizarea și evaluarea efectelor acțiunilor

Din primul an de implementare am elaborat Planul de monitorizare, prin care am stabilit obiectivele, indicatorii, conținutul bazei de date în GIS, parametrii de analiza si modalitatile de interpretare.

Website-ul proiectului

Scurt bilanț al activităților

  • 68.300 metri pătrați de teren curățat.
  • 86 metri cubi de rocă și pământ alohton extras din cavități.
  • 339 metri cubi de deșeuri menajere și animaliere extrase din cavități și doline.
  • 7,8 tone de deșeuri menajere și animaliere extrase din cavități.
  • 33,2 tone de deșeuri menajere și animaliere extrase din doline.

Acțiunea a durat zece luni și au fost implicați 30 de specialiști, speologi și muncitori.

Link prezentare Powerpoint 

Filmul documentar: Peșterile Sitului Semenic-Cheile Carașului, Peșetrile Europei

Filmul documentar: Protejarea unui habitat subteran

© Drepturi de autor - APM Timiș Realizare site WebMediaserv